It’s Wise

READING TIME:1 MINUTES

ines dumitriu

Cu fetele dră­guțe de la It’s Wise am ajuns să lucrez pen­tru că le-a plă­cut de mine și de Uni­ver­sul meu iar mie mi-a plă­cut de ele și de felul în care lucrează cu oame­nii, de grija lor pen­tru ca fie­care din­tre cei cu care intră în con­tact să-și găsească locu­șo­rul în care să se simtă feri­cit. Feri­cit la locul de muncă, that is.

Pen­tru It’s Wise am creat con­ți­nu­tul site-ului iar acum scriu arti­cole pe blo­gul lor, acti­vi­tate care îmi place tare mult pen­tru că mă pro­voacă să fac research într-un dome­niu foarte inte­re­sant.

***

Vezi tot por­to­fo­liul pen­tru Con­tent și, dacă te plic­ti­sești, poți merge mai departe, către Social Media. Dacă plic­ti­seala se acu­ti­zează, te poți muta către Alte avi­oane, locul în care lucru­rile devin mai amu­zante și puțin mai SF.Comments are closed.