Edukid — Jucării Educative

READING TIME:1 MINUTES

ines dumitriu

Des­pre pagina de Face­book Edu­kid pot spune că mă fas­ci­nează.

Fas­ci­na­ția vine din mai multe motive: în pri­mul rând, pen­tru că este una des­pre copii și des­pre dezvol­ta­rea aces­tora prin joc, dome­niu de care sunt extrem de inte­re­sată de la o vreme încoace; și în al doi­lea rând, mă fas­ci­nează pen­tru că nici­o­dată în viața mea nu am mai avut parte de un fee­d­back așa de… masiv pe o pagină de Face­book, fără să fac boost (vor­bim aici des­pre reach-uri spec­ta­cu­loase de peste 35,000 peo­ple, de share-uri nenu­mă­rate — peste 80 sau peste 300 de like-uri la unele pos­tări, totul orga­nic. Fas­ci­nant!)

***

Vezi tot por­to­fo­liul pen­tru Social Media și, dacă te plic­ti­sești, poți merge mai departe, către Con­tent. Dacă plic­ti­seala se acu­ti­zează, te poți muta către Alte avi­oane, locul în care lucru­rile devin mai amu­zante și puțin mai SF.Comments are closed.