Artisan Coffee

READING TIME:1 MINUTES

ines dumitriu

Se spune că ești ceea ce atragi iar acest lucru este cât se poate de ade­vă­rat. De când a apă­rut bebe­lu­șul în viața mea, sunt obo­sită, așa că am atras cafeaua. Mai exact, pe pri­e­te­nii de la Arti­san Coffee (fos­tul CTS Cor­ner, acolo unde am ținut toate Ate­li­e­rele de agi­tat Uni­ver­sul).

Având în vedere că, în ultima vreme, beau mai multă cafea decât apă, aș putea spune că am deve­nit un expert în această licoare minu­nată și efec­tele sale asu­pra omu­lui. Totuși, dato­rită aces­tei noi cola­bo­rări, am des­co­pe­rit lucruri noi des­pre cafea, cum ar fi con­cep­tul de „third wave coffee”.

Pen­tru Arti­san Coffee mă ocup de admi­nis­tra­rea pagi­nii de Face­book și de savu­ra­rea de cafele bune ori de câte ori am oca­zia.

ines dumitriu

***

Vezi tot por­to­fo­liul pen­tru Social Media și, dacă te plic­ti­sești, poți merge mai departe, către Con­tent. Dacă plic­ti­seala se acu­ti­zează, te poți muta către Alte avi­oane, locul în care lucru­rile devin mai amu­zante și puțin mai SF.Comments are closed.