Salvați Copiii Iași

READING TIME:1 MINUTES

ines dumitriu, ines rocks

Am accep­tat pro­vo­ca­rea de a cola­bora cu echipa Sal­vați Copiii Iași pen­tru că m-au topit cuvin­tele pe care le-au folo­sit atunci când mi-au făcut pro­pu­ne­rea. Mai exact, moti­vul pen­tru care m-au ales a fost că sunt sufle­tistă, ceea ce m-a impre­sio­nat mai mult decât orice cuvânt fancy de mar­ke­ting.

Așa­dar, cu echipa Sal­vați Copiii lucrez la cam­pa­nia Zâm­bet în Dar, cam­pa­nie ce săr­bă­to­rește 25 de ani de acti­vi­tate. Mai exact, mă ocup de:

***

Vezi tot por­to­fo­liul pen­tru Con­tent  și, dacă te plic­ti­sești, poți merge mai departe, către Social Media. Dacă plic­ti­seala se acu­ti­zează, te poți muta către Alte avi­oane, locul în care lucru­rile devin mai amu­zante și puțin mai SF.Comments are closed.